Session LIVE – La session du samedi 0.0

La session du Jeudi devient la session du Samedi sur Killer Instinct avec Raito Maki